Na vrh

Povratak na Blog

7 NAČINA DA RAZVIJATE EMOCIONALNU INTELIGENCIJU KOD DECE

Autor: Mama Psiholog

Pod emocionalnom inteligencijom se smatra sposobnost prepoznavanja, prihvatanja, razumevanja i kontrolisanja osećanja.Zašto je važna emocionalna inteligencija kod deteta?

Jer mu olakšava funkcionisanje u društvu, nošenje sa svim emocijama, ne samo pozitivnim. Nošenje sa frustracijama i očekivanjima. Lakše prilagodjavanje na promene u životu deteta, kao što je polazak u školu, na primer jer je to veoma značajna stvar ali i promena. Razvijanje emocionalne inteligencije deteta može doprineti njegovoj sreći, zadovoljstvu i odgovornosti, prilagodajvanju i osećanju sigurnosti u različitim i novim okruženjima.

 

  1.  Prihvatite svoje dete baš takvo kakvo je. Ne pokušavajte da ga menjate i pravite po svojim merilima.
  2. Kada priča o svojim mislima, osećanjima i dogadjajima, slušajte. Aktivno slušajte.
  3. Postavljajte pitanja o osećanjima. Tako pomažemo detetu da osvesti svoja osećaje, želje i potrebe.
  4.  Imenujte emocije. U sitacijama opisujte kako se vi osećate, npr. ''tužna sam'' Da bi dete povezalo emociju sa sitacijom na primeru.
  5.  Kada dete kaže kako se oseća uvažite tu emociju, prihvatite je sa njim i opišite, umesto da govorimo nije to ništa ili proći će.
  6.  Uključite dete u porodične aktivnosti. To stvara osećaj pripadnosti i razvija dužnost i odgovornost za nešto.
  7. Recite''ne'' kada je to potrebno. Tako dete uči da se nosi sa svojim emocijama, ličnim razočarenjima, neostvarenim očekivanjima i frustracijama koje su važne za zdrav razvoj deteta.

 

Zanima Vas više?

Mama Psiholog