Na vrh
3

O meni

Podrška nam je potrebna u raznim životnim fazama.

Svima nama.

Podrška nam je potrebna u raznim životnim fazama. Svima nama.

Podrška u shvatanju i prihvatanju sebe, prepoznavanju svojih potreba, emocija, želja.

U razbijanju uverenja koja nam više ne koriste i pronalaženju onih koja su u skladu sa našim životnim vrednostima.

Podrška na putu ka sebi, otkrivanju kako da brinemo o sebi i kako sebe da prihvatimo i volimo da bi mogli i druge.

Podrška u odnosima, partnerstvu, braku.

Podrška u majčinstvu i roditeljstvu.

Podrška u svim onim periodima koji nam predstavljaju izazov i težinu.

Podržavajući jednu osobu, podržavamo celo društvo.

Završila sam fakultet za pravne i poslovne studije ''Lazar Vrkatić'' u Novom Sadu, i magistrirala na smeru psihoterapija.

Uporedo sa fakultetom sam započela višegodišnje putovanje otkrivanja sebe kroz terapiju i završila edukaciju iz O.L.I. integrativne psihodinamske psihoterapije u Beogradu. 

Kroz O.L.I. metod stekla sam iskustvo iz različitih škola psihologije i pravaca u psihologiji. Zahvaljujući O.L.I. centru stekla sam iskustvo i znanje iz Geštalt psihologije i terapije, Kognitvno – Bihevioralne terapije, Sistemske terapije, Transakcione škole i terapije, Telesne psihologije i terapije, Psiho – dinmaskih škola i terapija(S.Frojd, K.G. Jung, L.Sondi, A.Frojd, Kohut, M.Klajn etc.).

U Zagrebu sam završila kurs pružanja prve psihološke pomoći u kriznim situacijama, u okviru francuske organizacije Medicins Du Monde.

Svakom klijentu pristupam na individualan način, jer svako od nas je celina za sebe sa svim svojim različitostima, specifičnim potrebama i problemima.